nazuna-kyoto-gosho
Ryokan

Nazuna Kyoto Gosho

Kyoto

From JPY 40,000 / night (For 2 adults per room)

kiraku-kyoto-zeniyacho-shu
Private Villa

Kiraku Kyoto Zeniyacho Shu

Kyoto

kiraku-kyoto-zeniyacho-ai
Private Villa

Kiraku Kyoto Zeniyacho Ai

Kyoto

nazuna-kyoto-nijojo
Ryokan

Nazuna Kyoto Nijo-jo

Kyoto

From JPY 47,600 / night (For 2 adults per room)

aneyakoji
Private Villa

Kiraku Kyoto Aneyakoji

Kyoto

From JPY 47,600 / night (For 2 adults per room)

gion
Private Villa

Kiraku Kyoto Gion

Kyoto

From JPY 36,000 / night (For 2 adults per room)

higashiyama
Private Villa

Kiraku Kyoto Higashiyama

Kyoto

From JPY 46,000 / night (For 2 adults per room)

honmachi-gochome
Private Villa

Kiraku Kyoto Honmachi

Kyoto

From JPY 46,000 / night (For 2 adults per room)